Біографія

Валерій Миколайович Запорожан народився 2 березня 1947 року

Сім'я

Запорожан одружений, є син

Освіта

Закінчив Одеський медичний інститут ім. Н.І. Пирогова (нині – Одеський національний медичний університет).

Захистив кандидатську та докторську дисертації.

Є почесним громадянином Одеси.

Кар'єр

Відразу після інституту Запорожан працював асистентом, доцентом, професором, завідувачем кафедри акушерства та гінекології. Його обирали членом-кореспондентом, академіком, членом президії та віце-президентом (2011-2015 роки) Національної академії медичних наук України. Президент Асоціації акушерів-гінекологів України.

У 1978 році академік очолив перший в країні центр з лікування передпухлинних станів в гінекології. Запорожан став засновником перших в Україні центрів сімейного здоров'я та ендоскопічної лазерної хірургії. Крім того, саме він створив і очолив Українську асоціацію ендоскопічної малоінвазивної та лазерної хірургії. Академік також є віце-президентом Всесвітньої асоціації лікарів-ендоскопістів.

З 1994-го по 2018-й обіймав посаду ректора Одеського національного медичного університету. За роки його керівництва вуз почав активно розвиватися і впроваджувати в свою роботу новітні технології і практики, що дозволило йому з часом стати одним з провідних навчальних закладів в країні. Він був одним з перших українських вузів, який потрапив до Міжнародної та Європейської асоціації університетів. Зараз університет випускає фахівців міжнародного рівня.

Персональний сайт Валерія Запорожана

Досягнення

На посаді ректора ОНМедУ Валерій Запорожан ініціював створення перших в Україні університетських клінік, Наукового парку, 27 регіональних лікувально-діагностичних центрів, інноваційного центру практичної підготовки лікаря, електронної бібліотеки, видавничо-поліграфічного комплексу. За роки його управління університет зміг налагодити співпрацю з провідними науковими та лікувальними центрами.

Завдяки авторитету Запорожана ОНМедУ домігся престижу і на міжнародній арені. Викладачі та науковці з вишу регулярно беруть участь у міжнародних програмах. Там вони знайомляться з новітніми технологіями в сферах освіти і медицини, отримують гранти і стажуються в кращих наукових центрах світу. Вуз також має доступ до сучасного медичного обладнання. ОНМедУ відомий тим, що займається підготовкою фахівців англійською мовою. У студентів вузу є можливість слухати лекції від всесвітньо відомих вчених.

Крім роботи над розвитком університету, Запорожан зробив багато для вирішення актуальних проблем гінекології, генетики, імунології, онкології. Зокрема, в 2001 році за цикл робіт «нові підходи і технології в діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань» він був нагороджений премією ім. Р. Є. Кавецького НАН України.

Академік одним з перших створив генетичну лабораторію і НДІ молекулярно-генетичної та клітинної медицини.

Запорожан по праву вважається вченим-універсалом. Він розробив цілий науковий напрямок — генетичну медицину, а також першим серед вітчизняних експертів розробив і впровадив в клінічну практику технології лікування за допомогою ендоскопічних, кріохірургічних і лазерних методів. Крім того, Запорожан причетний до появи нового наукового напрямку — нооетики.

Наукова діяльність

Академік Валерій Запорожан - основоположник і лідер відомої в Україні та за її межами наукової школи. Він був науковим керівником при написанні 33 докторських і 74 кандидатських дисертацій.

Запорожан створив понад 720 наукових праць, у тому числі 50 монографій, підручників та навчальних посібників, 100 патентів та авторських свідоцтв.

Крім цього академік випускає чотири наукові журнали: "Одеський медичний журнал", "Інтегративна антропологія. Міжнародний медико-філософський журнал", "Досягнення біології та медицини", "Клінічна Анестезіологія та інтенсивна терапія".

Запорожан входить до складу Української Асоціації клітинної біології, Міжнародної асоціації тканинної інженерії та регенеративної медицини, Європейської асоціації штучних органів, Європейської Ради гінекологів-онкологів, Американської асоціації гінекологів-лапароскопістів, Європейського парламенту з питань біоетики. Член президії Асоціації акушерів-гінекологів Європи.

Нагорода

Академік обраний почесним доктором 19 зарубіжних університетів, академій, асоціацій, отримав безліч міжнародних нагород, серед них: президентська медаль університету ім. Джорджа Вашингтона (1998 рік, США), велика золота медаль Альберта Швейцера (1999 рік, Польща), Міжнародна медаль Гіппократа (2000 рік, Греція), Почесний знак «Socrataward» (2006 рік, Великобританія).

За особливі заслуги у розвитку медичної науки та освіти в Україні Запорожан був визнаний повним кавалером ордена «За заслуги» трьох ступенів, відзначений почесними грамотами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Цитата

Про Електронний університет

"Мені подобається концепція держави в смартфоні. Технології - це завжди про ефективність та прозорість. Ми хочемо провести аудит і реалізувати великий проект "Електронний університет": оцифрувати робочі місця, ввести зрозумілий і вимірюваний KPI для кожного викладача, проректора і ректора, звести навчальні матеріали в єдину базу даних", gazeta.ua

Про інновації в Одеському медуніверситеті

"Ми першими в країні повернули університетські клініки, перейшли на англійську мову викладання, і до нас поїхали студенти з усього світу, ми почали заробляти. Тільки гроші йшли не на автопарк і ремонт в кабінеті ректора, а на реконструкцію аудиторій, технічне переоснащення, закупівлю обладнання. Сьогодні Одеський медуніверситет-один з кращих в країні. Ми піонери в компетентнісній підготовці, коли студенти не за підручником вчаться лікувати, а на роботизованих симуляторах, які повністю імітують пацієнта", РБК Украина

Фотографія