Економісти написали відкритого листа до Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, де висловили своъ пропозиції та застереження

Про це повідомляє економічна експертна платформа.

Економісти та експерти з питань фінансового сектору Економічної експертної платформи проаналізували пропозиції Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та зазначають наступне:

Реалізовані у 2015-2019 роках кроки по реформуванню фінансового сектору започаткували стабілізацію та оздоровлення фінансового сектору, забезпечили незалежність регулятора банківского сегменту та відносну стабільність національної валюти. Зокрема було реалізовано наступне:

– посилено незалежність НБУ: відмінено авансові перерахування прибутку до бюджету, змінено порядок розподілу прибутку НБУ, посилено функції внутрішнього аудиту, тощо;

– НБУ вивів з ринку велику кількість неплатоспроможних та «схемних» банків, через які, у тому числі, відбувалося «відмивання» коштів, кредитування пов’язаних осіб та промислових груп, активне залучення депозитів населення на користь офшорних компаній власників банку тощо;

– Банки законом зобов’язали розкривати дані про власників, одночасно впровадивши їх пряму відповідальність, а також відповідальність менеджменту за махінації та доведення банку до банкрутства;

– Законом запроваджено строкові види депозитів (такі депозити не можна розірвати до настання терміну повернення вкладу), що надало банкам можливість сформувати для себе більш прогнозовану ресурсну базу;

– Законодавче забезпечено розкриття даних про рефінансування банків, щомісячна публікація про надані банкам кредити (на строк більше 30 календарних днів) з обов’язковим зазначенням найменування банку, суми та виду кредиту, типу наданого забезпечення;

– Забезпечено розкриття інформації щодо операцій банків, виконання банками економічних нормативів та якості кредитних портфелів банків (оприлюднення щомісячної інформації в розрізі банків на сайті НБУ, оприлюднення оборотно-сальдових балансів банків)

– НБУ збільшив нормативні вимоги до розміру статутного капіталу банків, спростивши одночасно процедури злиття та поглинання;

– Удосконалено механізм ґарантування вкладів фізичних осіб – строки виведення банків з ринку та процедури ліквідації суттєво скорочено, крім того, за новим законом вкладники можуть отримати кошти вже через 20 днів після початку процедури виведення банку з ринку, не очікуючи на рішення НБУ про відкликання ліцензії та ліквідацію банку;

На даний час прозорість та фінансова стійкість банківської система є набагато вищою, ніж до реформ останніх років. Але повноцінному розвитку кредитування реального сектору економіки під прийнятні ставки заважає недосконалість законодавчої бази з захисту прав кредиторів та судової системи. В тому числі, це є причиною високого рівня проблемних кредитів в портфелях банків. Тому важливим завданням для розвитку кредитування є вдосконалення законодавства з захисту прав кредиторів та реформа судової системи

Щодо розширеної монетарної емісії у 2020 році - експерти переконані, що багаті країни із вільно конвертованими валютами можуть дозволити включити “друкарські станки” та заливають грошима економіки, в той час як інші країни, серед яких і Україна - цього собі дозволити не можуть. Додатковий друк гривні у нашій економіці призведе до додаткової інфляції, а друк великої кількості - відповідно до гіперінфляції

Питання щодо антикризових заходів та підтримки секторів вбачається найбільш оптимальним вирішити у такий спосіб: надати найкращі рівні умови всім секторам, створити конкурентне середовище, спростити адміністрування та регуляторні бар’єри тощо. Зокрема це мають бути такі кроки:

- Якнайшвидше завершити інституційну реформу ДПС та ДМС, перенабрати працівників на відкритих конкурсах з обмеженнями для діючих співробітників подібних органів, встановити для них гідні заробітні плати та персональну відповідальність, автоматизувати процеси.

- Ліквідувати Податкову міліцію та всі інші економічні підрозділи різних Міністерств та відомств і створити єдиний аналітичний орган по розслідуванню економічних злочинів у системі органів Кабміну з набором особистого складу на конкурсній основі за новими критеріями та з обмеженнями для діючих співробітників подібних органів.

- Суттєво покращити податкове законодавство, зокрема ліквідувати шкідливий податок на прибуток замінивши його інноваційним податком на виведений капітал, що радикально зменшить можливості для тиску на бізнес (в тому числі, з метою здирництва), а також створить більш сприятливі умови для інвестицій; знизити шкідливе надвисоке навантаження на фонд оплати праці, яке заважає детінізувати з/п; модифікувати податок на землю та нерухоме майно, зробивши його більш справедливим, базою якого має бути ринкова вартість об’єкту тощо.

- Лібералізувати архаїчне трудове законодавство, забезпечити свободу трудового договору.

- Напрацювати та прийняти новий Митний Кодекс у відповідності до митних зобов’язань Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, забезпечити повноцінний обмін інформацією з іншими країнами і створення дієвого механізму автоматизованого зіставлення відповідних документів та митної вартості товарів, яка в них зазначена.

- Встановити взаємозв’язок між єдиним податком 4-ої групи спрощеної системи оподаткування та податком на землю (наприклад ставка ЄП4 = ставка податку на землю + 0,2%), забезпечити залік сплаченого податку на землю або частини ЄП4 в сплату ПДФО власниками земельних ділянок (як безпосередньо, так і опосередковано юридичною особою).

- Створювати умови для появи внутрішніх "довгих грошей", стимулювати зростання заощаджень громадян у локальних цінних паперах, полегшувати доступ на внутрішні фінансові ринки іноземних портфельних інвесторів, ліквідувати бюрократичні перешкоди для виходу підприємств реального сектора на ринки облігацій, формувати податкові переваги для виходу на IPO.

Закликаємо Кабінет Міністрів, Міністерство економіки та Міністерство фінансів розглянути та врахувати пропозиції експертів, пропонуємо обговорити та деталізувати всі пропозиції на експертному круглому столі за участі представників КМУ, ВРУ, експертів, бізнес об’єднань.