Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців транспорту «Федерація роботодавців транспорту України» звернулась до Голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури щодо доопрацювання законопроекту про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту

На думку експертів, даний законопроект містить численні недоліки, що можуть призвести до погіршення економічної ситуації в транспортній галузі України.

Зокрема, модель НКРТ, що запропонована Міністерством інфраструктури України не забезпечує незалежності цього органу, оскільки неупередженість НКРТ має гарантуватися реальною наявністю спеціального статусу цього органу, особливим порядком добору, призначення та звільнення голови та членів НКРТ (а саме – конкурсною комісією, яка має формуватися за квотним принципом від різних гілок влади), особливим порядком фінансування органу та прийняття рішень.

Запропонована законопроектом концепція передбачає надання НКРТ надто широкого кола повноважень. Зокрема, в частині встановлення цін та тарифів для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, ціни на які наразі є вільними. Відтак, запропонований підхід йде у розріз із метою створення незалежних регуляторів, діяльність яких пов’язується з регулюванням монопольних, а не конкурентних ринків.

На сьогодні бізнес, представники роботодавців транспорту та споживачі транспортних послуг мають напрацювання власної редакції проекту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту», в якій вказані вище недоліки усунені. Законам, забезпечена реальна незалежність НКРТ через спеціальний статус цього органу; передбачено особливий порядок добору, призначення та звільнення голови та членів НКРТ (а саме – конкурсною комісією, яка має формуватися за квотним принципом від різних гілок влади); передбачено особливий порядок фінансування НКРТ тощо.

Федерація роботодавців транспорту України готова долучитися до процесу доопрацювання законопроекту про Національну комісію, що здійснює регулювання на транспорті, задля якнайшвидшого прийняття Верховною Радою України якісного законопроекту та сподівається на активну та всеосяжну участь комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури щодо розробки та прийняття закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту».

Нагадаємо, 7 травня 2020 року на сайті Міністерства інфраструктури України був повторно оприлюднений проект Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту», який має забезпечити державне регулювання діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у сфері транспорту, зокрема з питань формування цінової (тарифної) політики та визначено засади державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій і суміжних ринків за участю суб’єктів природних монополій у сфері транспорту.